Program

NB Nytt program!

På grunn av den ventede flyktningstrømmen fra Ukraina har vi gjort noen endringer i programmet for å få mer fokus på hvordan terapeuter kan hjelpe familier som er drevet på flukt. Ragnhild Dybdahl (FHI) vil dele av sine mangeårige erfaringer med arbeid med flyktninger, og Akiah Ottesen (NKVTS) vil ha fokus på den kultursensitive terapeut.

Konferansen starter kl. 10.00 tirsdag 3. mai og avsluttes kl. 15.30 onsdag 4. mai.

Tirsdag 3. mai

Konferansen starter kl 10.00 og avsluttes 16:45
09:00 Registrering, kaffe
10:00 Åpning, velkommen
10:15 Stepped Care Trauma Focused CBT
Building for the future/ Empowering caregivers and increasing accessibility for EBPs
Prof. Alison Salloum, University of South Florida
11:30 Pause
12:00
Parallelle sesjoner:
Erfaringer med Trinnvis TF-CBT i Norge
Ingeborg Skjærvø, Else Merete Fagermoen og Kristin Haabrekke, NKVTS
TF-CBT for voksne
Silje Eilertsen, Haugaland DPS
Betydningen av implementeringsledelse – resultater fra LOCI-studien
Karina Egeland, NKVTS
13:00 Lunsj
14:00
Parallelle sesjoner:
Kulturbevisst traumebehandling
Akiah A. Ottesen, NKVTS
Eksponering eller fase-orientert behandling for pasienter med kompleks PTSD?
Peter Sele, Modum Bad
15:00 Pause
15:30-
16:45
ICD-11: PTSD and complex PTSD - implications for treatment
Marylene Cloitre, NYU Longman School of Medicine (på zoom)

Onsdag 4. mai

Konferansen starter kl 08:45 og avsluttes 15:30
08:00 Kaffe
08:45 Internet-based cognitive behavioral treatments
Jennifer Wild, University of Oxford
10:00 Pause
10:15 Trauma-focused cognitive behavioral therapy with unaccompanied refugee minors
Johanna Unterhitzenberger, Katolische Universität Eichstätt-Ingolstadt
11:30 Lunsj
12:30
Parallelle sesjoner:
Hvordan behandle ungdom utsatt for nettovergrep?
Linda Jonsson, Marie Cederschiöld högskola
Komplekse tilstandsbilder: Dette er det viktigste du gjør
Live-innspilling av en episode til podcasten Sinnrik, Gyldendal psykologi. Med Harald Bækkelund, NKVTS, og Peter Sele, Modum bad.
13:15 Pause
14:00 En-siste-innsats-strekk
Nora Braathu, NKVTS
14:15 Psykososiale tiltak for flyktningfamilier
Ragnhild Dybdahl, FHI
15:30 Avslutning og evaluering: https://nettskjema.no/a/nkvts-konferansen

Meld deg på her


Kom og lær mer om behandling av kompleks PTSD, behandling av flyktninger og erfaringer med Stepped Care/Trinnvis TF-CBT i Norge.

Velkommen til den første NKVTS-konferansen for kunnskapsbasert traumebehandling! Målet med konferansen er å minske gapet mellom forskning og klinikk og bidra til å få kunnskapen ut i terapirommet. Foredragene vil besvare spørsmål som: Hva innebærer de nye ICD-11 kriteriene for PTSD og kompleks PTSD for behandling? Hvordan kan vi tilby best mulig behandling til flyktninger? Hvordan kan man gjennomføre internett-basert CBT for traumer? Kan foreldre overta behandlingsansvaret for traumatiserte barn, og hvilke erfaringer har vi med dette i norske kommuner?

Vi har lagt vekt på at alle presentasjonene er klinisk relevante og basert på oppdatert forskningskunnskap. Konferansen er åpen for alle som jobber klinisk med traumatiserte pasienter, eller som er interessert i temaet. Det er fokus på både behandling av voksne og barn.

I tillegg til egne krefter ved NKVTS så kommer også internasjonale og nasjonale foredragsholdere som

  • Marylene Cloitre, New York University
  • Alison Salloum, University of South Florida
  • Jennifer Wild, University of Oxford
  • Johanna Unterhitzenberger, Katolische Universität Eichstätt-Ingolstadt
  • Ragnhild Dybdahl, FHI