NFUD Symposium 2024 NFUD Symposium 2024

Velkommen

Norsk Forening for Ultralyddiagnostikk har gleden av å ønske deg hjertelig velkommen til årets ultralydsymposium 24. - 26. april på Quality Hotel River Station i Drammen.

Som tidligere tilstreber vi å lage et program hvor alle skal kunne finne interessante forelesninger, både i felles- og parallellsesjonene.

Vi begynner med å reklamere for symposiets siste dag, fordi vi får fint besøk fra NFUDs moderforening. EFSUMBs kommende president, professor og radiolog Vito Cantisani, er vi så heldige at kommer til Drammen for å holde to foredrag, et om ultralyd og kunstig intelligens, og et om indikasjoner for vaskulær CEUS.

Tilbake til symposiets første dag; symposiet starter med det som viste seg å være et populært innslag ved fjorårets symposium i Tromsø, RAPID FIRE. Her får vi servert 8 meget korte foredrag innen flere fagfelt, og vil gi en faglig smakebit om ultralyd ved mange forskjellige tilstander. Videre i symposiet er det i programmet lagt vekt på mye hands-on trening med størst fokus på parallellsesjoner innen muskel-skjelett, gynekologi og obstetrikk, akutt- og allmennmedisin og gastromedisin. Noen plenumsforelesninger er lagt inn for å beholde det tverrfaglige fokuset NFUD står for. 

Se program for mer detaljer. 

Sosialt vil det 24.4 være en felles samling på Barkaden, og som alltid er det festmiddag på torsdag 25/4, vi håper alle blir med på begge deler!

Generalforsamling

NFUDs generalforsamling blir avholdt onsdag 24. april 2024 kl 16. Innkalling kommer i mars, og eventuelle saker til generalforsamlingen må være styret i hende innen 27. februar.

Abstraktkonkurranse
Vi håper på mange innsendte abstrakt med både ny forskning og kasuistikker fra den kliniske hverdagen. Presentasjon av abstraktene blir i fellessesjoner både torsdag og fredag før lunsj. 

Beste frie foredrag belønnes med 10 000,- NOK i premie. Beste kasuistikk belønnes med 5 000,- NOK. Abstrakt til fritt foredrag skal sendes til 
abstrakt@nfud.no. Krav til abstraktet ligger på nfud.noI korte trekk skal abstraktet inneholde tittel, bakgrunn, metode, resultat og konklusjon, og evt. referanser. Ved kasuistikker sløyfes metode til fordel for kasus-beskrivelse. Frist for å sende inn abstrakt er 24. mars 2024.

Vi minner også om NFUDs forskningsstipend på opptil 20 000,- NOK. Alle medlemmer av NFUD som er i gang med, eller planlegger, et ultralydrelatert forskningsprosjekt er velkommen til å søke. Frist 26. mars 2024. Se nfud.no for mer informasjon.

  • 92Days
  • 12Hours
  • 3Min
  • 7Sec