NCS Høstmøte 24. – 26. oktober 2024

NCS og høstmøtekomiteen ønsker velkommen til Høstmøtet som arrangeres på Scandic Holmenkollen Park Hotell 24.-26. oktober. 

Programmet er utformet av arbeidsgruppene i Norsk Cardiologisk Selskap. Møtet starter torsdag formiddag og avsluttes med lunsj på lørdag. 

Vi oppfordrer alle norske forskningsmiljøer til å sende inn abstracts til p.l.myhre@medisin.uio.no

Tradisjonen tro blir det også en kasuistikksesjon, og vi oppfordrer spesielt LIS til å sende inn kasuistikker til Eivind Westrum Aabel e.w.aabel@medisin.uio.no

Frist for innsendelse er 18. september

Påmeldingsfrist med laveste «early bird» pris er 20. september.

Med vennlig hilsen
Organisasjonskomitéen

Jan Otto Beitnes (leder)
Kristin Angel
Erlend Eriksen
Mette-Elise Estensen

Trine S. Fink
Bjørnar Grenne
Geeta Gulati
Charlotte Björk Ingul

Kristina Elisabet Larsby
Elisabeth Leirgul
Njord Nordstrand
Eivind Westrum Aabel
Konferansested

Scandic Holmenkollen Park

Kongeveien 26, 0787 Oslo

Offentlig transport: Fra Oslo sentrum T-bane linje 1 (Frognerseteren).

Kart           Mer om Oslo

Teknisk Arrangør:

Gyro Conference AS

Storgata 86, 2615 Lillehammer

+47 61 28 73 20

ncshostmote@gyro.no