Høstmøte 27. – 29. oktober 2022

Høstmøtet arrangeres igjen på Scandic Fornebu 27.-29. oktober og programmet er utformet av arbeidsgruppene i Norsk Cardiologisk Selskap i fellesskap.

Programmet starter torsdag formiddag og avsluttes med lunsj lørdag. Vi oppfordrer alle norske miljø til å sende inn forslag til kasuistikker og abstracts. Informasjon om dette kunngjøres på nettsidene.


NCS-Høstmøtekomitee

Kristin Angel
Ola Gjesdal
Kristina Larsby
Erlend Eriksen
Bjørnar Grenne
Njord Nordstrand
Mette-Elise Estensen 
Geeta Gulati
Eivind Westrum Aabel
Trine Fink 
Charlotte Björk-Ingul
Jan Otto Beitnes (leder)                                                               Konferansested

Scandic Fornebu

Martin Lingesvei 2,1364, Fornebu

Offentlig transport: Fra Oslo sentrum og/eller Lysaker stasjon, buss linje 31 retning Fornebu/Snarøya til 'IT Fornebu'.

Kart           Mer om Oslo

Teknisk Arrangør:

Gyro Conference AS

Storgata 86, 2615 Lillehammer

+47 61 28 73 20

ncshostmote@gyro.no