Bygningsvernkongressen 2022

– 100 år med håndverk på museum

Tid: 8.–10. juni 2022
Sted: Maihaugen, Lillehammer
Tema: Bærekraft og tradisjonshåndverk i bygningsvernet
Hvordan skal vi møte framtiden?
Målgruppe: Alle som jobber med bygningsvern og tradisjonshåndverk
Arrangør: Bygningsvern - Museumsnettverk for tradisjonshåndverk, et nasjonalt samarbeidsnettverk med utspring i museumsbransjen.
Nettverket er en pådriver for utvikling, forskning og samarbeid innen moderne bygningsvern, der håndverk, verktøy- og materialbruk har en viktig rolle.
Deltakeravgift: Kr 2.300, - (inkl. 3 lunsjer m/ kaffe). Festmiddag kommer i tillegg, se påmelding
Påmeldingsfrist: 13. mai 2022

 

Endelig blir det bygningsvernkongress igjen!

For første gang siden 2014 inviterer Bygningsvern – Museumsnettverk for tradisjonshåndverk til kongress om bygningsvern. Denne finner sted på Norges største friluftsmuseum Maihaugen, som har hatt et spesielt ansvar for håndverk i hundre år.

På programmet har vi over 60 ulike sesjoner, bestående av praktiske kurs, paneldebatter, skarpe faglige diskusjoner, foredrag og vandringer i den store flotte bygningssamlingen - noe for enhver smak.

Bygningsvernkongressen er en møteplass hvor håndverkere, forskere, forvaltning og undervisning deler sin kunnskap, lærer av hverandre og knytter gode kontakter.

Benytt også muligheten til å bli kjent med Maihaugens bygningssamling på over 200 hus som viser byggeskikk fra 1200-tallet og fram til i dag.

Bli med på Norges største kongress om bygningsvern!

Ta en kikk på programmet her.

 

 

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner:
Kolbjørn Vegard Os – kolbjorn.vegar.os@mist.no
Kjell Marius Mathisen – kjell.marius.mathisen@maihaugen.no
Hanne Bergseth – hanne.bergseth@handverksinstituttet.no

Ved spørsmål til påmeldingen:
bygningsvernkongressen@gyro.no

 

Bygningsvernkongressen realiseres med støtte fra: